سال نو مبارک

اسفند 99 هم به پایان رسید.کاش ارمغان روزهای گذشته ، آرامشی باشد از جنس خدا . عید واقعی از آن کسی ست که پایان سالش را جشن بگیرد ، نه آغاز سالی که از آن بی خبر است.

نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی                    که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش                     که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

حافظا   گر   مدد   از   بخت  بلندت   باشد                      صید  آن شاهد  مطبوع  شمایل  باشی 

با آرزوی سالی پر از سلامتی و شادی برای هموطنان عزیز

کارن ماشین

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − eleven =

To top